Collega entrepreneurs

Frans Werkhoven

DOCENT, COACH & VERBINDER OPLEIDING

"Ik ben van de opleiding E-Commerce en organiseer de Minor Zelfstandig Ondernemen

en Ondernemerschap en Retailmanagement." 

 

EIGEN BEDRIJF HEEFT U EEN EIGEN BEDRIJF?

"Nee."

 

WAT VERBINDT UW FUNCTIE AAN HET ONDERNEMERSCHAP?

"Ik coach student ondernemers en help hen om hun business te ontwikkelen."

 

WAARDOOR BENT U BEGONNEN MET ONDERNEMEN?

"Ik ben begonnen met ondernemen omdat ik altijd kansen zie hoe iets beter kan. Zo heb ik een eigen onderzoeksbureau gehad buiten Windesheim en later ook binnen Windesheim (het ESI ofwel het Economisch Sociaal Instituut) met als focus dat onderzoek praktische en bruikbare informatie moet opleveren om beslissingen te kunnen nemen.

Binnen het onderwijs ben ik gaat experimenteren met het ontwikkelen van projecten die gekoppeld zijn aan vragen van ondernemers in de praktijk.

Uit reacties van de studenten bleek dit een erg rijke leeromgeving te zijn. Vaak zijn ondernemers enthousiast over de resultaten, maar ook over het samenwerken met studenten en docentbegeleiders."

 

OP WINDESHEIM
 

FUNCTIE

"Hogeschooldocent CE en IPO."

 

WAT IS UW MOTIVATIE?

"Ik ben gemotiveerd omdat ik graag mensen vooruit wil helpen of zoals een student het verwoordde ‘I want to enrich myself’."

 

WAT DOET U OM STUDENTEN ONDERNEMEND TE LATEN ZIJN?

"In de eerste plaats studenten informeren over de mogelijkheden om binnen hun studie te kunnen ondernemen. Hiernaast coach ik studentondernemers vanuit het Centre of Entrepreneurship en de minor ‘Ondernemen en ontwerpen’. Ik leer studenten om zelf te ontdekken waarin ze willen ondernemen en waar ze energie van krijgen. Hiernaast is ondernemen zeker ook het naar buiten gaan zoals onderzoeken van kansen en bedreigingen en het opbouwen van netwerken en het vinden van partners. Vaak wordt hierbij een BMC (business model canvas) als leidraad gebruikt om enige structuur te bieden. Het effect bij de studenten is dat ze steeds stappen maken in het proces van ondernemerschap. Zo ontdekken ze of ondernemerschap bij hen past en zo ja, dan gaan ze met nog meer energie op hun doel af."

 

WAT MERKT U BIJ UW COLLEGA’S? ZIJN ZIJ  OOK BEZIG MET ONDERNEMEN ?

"Dit is een lastige vraag omdat er erg veel collega’s zijn. Ik merk wel een tweedeling; een deel van de collegae onderneemt niet maar zoals een topondernemer eens zei ‘ze passen op de winkel Hiernaast zie ik zeker ondernemende collega's,, ofwel met een eigen bedrijf maar ook collegae die graag willen ondernemen, verbeteren en die dit samen met andere interne en externe partijen oppakken." 

 

Ondernemende tip!

"1.Maak je concurrent onbelangrijk.

2. Ga achter je bureau vandaan.

3. Zoek je eigen kennis en kennissen."

 

HEEFT U NOG EEN DROOM OP HET GEBIED VAN ONDERNEMEN ?

"Mijn droom is dat elke Windesheim student die zou willen ondernemen, in staat wordt gesteld om zichzelf hierin te ontdekken."

foto frans.JPG