do 11 nov.

|

Auditorium

TOPONDERNEMERSBOKAAL 2021

Kijk : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMxNTA4NzgtMzBiMC00OTBkLTllNzMtM2QwNzI2OTE2NWU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e36377b7-70c4-4493-a338-095918d327e9%22%2c%22Oid%22%3a%22c832d60f-1aec-46c8-9414-86edc2df08d6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Tickets zijn niet te koop
Andere evenementen bekijken
TOPONDERNEMERSBOKAAL 2021

Tijd en locatie

11 nov. 2021 16:00 – 19:30

Auditorium, Campus 2, 8017 CA Zwolle, Nederland

Deel dit evenement